Preču atgriešana

Iegādājoties neatbilstošas kvalitātes preces, jums ir tiesības šādas preces atgriezt 14 (četrpadsmit) dienu laikā no piegādes dienas. Neatbilstošas kvalitātes prece bez maksas tiek nomainīta pret kvalitatīvu preci vai arī nauda, kas samaksāta par preci, tiek atmaksāta. Preču, t. i., apģērbu, apavu un aksesuāru atgriešana var tikt veikta tikai tiesību aktos un mūsu Noteikumos norādītajā termiņā. 

Ja vēlaties atgriezt preci, rakstiet uz e-pastu: info@getstyle.lv. Lai atgrieztu preci, noteikti jāiesniedz preces iegādes dokumenti.

Preces, kuras netiek pieņemtas atgriešanai

Preces netiek pieņemtas atpakaļ, ja: 
- tās ir lietotas (valkātas u. tml.); 
- tās ir sabojātas;
- nav saglabātas to lietošanas īpašības; 
- tās zaudējušas savu izskatu;
- no tām noņemtas oriģinālās etiķetes.

Naudas atmaksas procedūra

Preces, kuras vēlaties atgriezt, tiek nogādātas noliktavā, kurā mūsu darbinieki izvērtē, vai izstrādājumi tikuši atgriezti, ievērojot iepriekšminētos nosacījumus. Par preces piegādi vai atgriešanu šādos gadījumos tiks veiktas individuālas sarunas. Ja nosacījumi ir ievēroti, nauda tiks pārskaitīta uz Jūsu bankas kontu ne vēlāk kā 14 dienu laikā no vienošanās par naudas atmaksu. Par preču piegādi samaksātās summas klientam netiek atmaksātas.

Atgriešanās formu jūs varat lejupielādēt internetā. Noklikšķiniet šeit.

Ja rodas kādi jautājumi, laipni lūdzam rakstīt uz e-pastu: info@getstyle.lv